ขายที่ดิน 2 แปลง 33 ไร่164 ต.ร.ว. และ 34 ไร่ 67 ต.ร.ว. รวม 67ไร่ (ขอนแก่น)

Contact An Agent

ขายที่ดิน 2 แปลง 33 ไร่164 ต.ร.ว. และ 34 ไร่ 67 ต.ร.ว. รวม 67ไร่ (ขอนแก่น) ไม่แบ่งขาย

1.โฉนดที่ดิน แปลง 33 ไร่ และแปลง 34 ไร่ เป็นเจ้าของเดียวกันซื้อเพื่อให้เป็นผืนเดียวกัน ปัจจุบันพื้นที่ปลูกอ้อยทั้งหมด มีลำน้ำสาธารณะล้อมรอบโฉนดแปลงที่ 33 ไร่
2.โฉนดที่ดิน แปลง 34 ไร่ ด้านหน้ายาวขนานกับถนนทางหลวงรอยต่อระหว่าง อ.ศรีบุญเรืองกับ อ.สีชมพู ถัดไปเป็น อ.ชุมแพ เข้าขอนแก่น แยกชัยภูมิ
3.โฉนดที่ดิน แปลง 33 ไร่ เข้าได้ 2 ทางหลักใหญ่คือ เข้าเส้นหลักด้านหน้า ถนน อ.ศรีบุญเรืองไป อ.สีชมพู ชุมแพ ขอนแก่น และอีกทางเข้าทางบ้านกุดธาตุ เส้นถนน อ.ภูเวียง ไปอ.ศรีบุญเรือง
4.ราคาที่ดินของถนนเส้นนี้ ขายไร่ละ 6.5 แสนขึ้นไป แต่แปลงนี้เจ้าของอยากขายเพราะมีที่ดินเยอะอีกหลายแปลงจึงอยากขายราคานี้ แต่ไม่แบ่งขาย (ต้องการขายยกทั้ง 2 แปลง)
5.ด้านหลังที่ดินแปลง 33 ไร่เป็นลำน้ำล้อมรอบไหลผ่าน ที่ดินแถวนั้นจึงปลูกอ้อยกันเยอะ ทั้งๆที่อยู่ไม่ห่างจากตัวอำเภอ
6.โฉนดที่ดิน แปลง 34 ไร่ อยู่คนละฝั่งถนนของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ บ้านโคกล่าม
7.ด้านหน้าที่ดิน แปลง 34 ไร่ ชาวบ้านมาขอขายของกิน ไก่ย่าง ส้มตำ ต่างๆบนพื้นที่ เนื่องจากที่ดินตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามโรงเรีนยและแหล่งชุมชม
8.ด้านหลังที่ชาวบ้านมาตั้งขายของกิน เป็นสระน้ำขนาดใหญ่(ตามภาพ)
9.ด้านหน้าที่ดินถมสูง น้ำไม่ท่วม